Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska i Framatome podpisały umowę o współpracy

Politechnika Warszawska i Framatome podpisały umowę o współpracy

Dokument podpisany 30 lipca 2019 r. zakłada współpracę na polu naukowym oraz kształcenia kadr dla energetyki jądrowej i innych gałęzi przemysłu nuklearnego.

Sygnatariuszami umowy byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Bernard Fontana - Prezydent Framatome. Podczas spotkania uczelnię reprezentowali także: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,  prof. dr hab. inż. Piotr Furmański oraz dr inż. Grzegorz Niewiński - Koordynator Współpracy. Ze strony Framatome obecni byli: Gauche Francois - Wiceprezydent Framatome oraz dr inż. Romuald Jurkowski - Koordynator Współpracy. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce, która wspiera współpracę w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym - Joanna Lora, Zastępca Attache ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej.

Umowa zakłada wspólne kształcenie kadr dla energetyki jądrowej oraz realizację projektów naukowych. W jej ramach Framatome zobowiązał się do corocznego przygotowania kilku staży dyplomowych dla studentów kierunku „Nuclear Power Engineering” Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zorganizowane zostaną również specjalistyczne wykłady naukowe związane z technologią jądrową, dostępne również dla szerszego grona słuchaczy, w tym studentów innych uczelni, zainteresowanych instytucji badawczych oraz administracji publicznej.

Firma Framatome od 60 lat zaangażowana jest w rozwój energii jądrowej m.in. poprzez produkcję paliwa, projektowanie tzw. wyspy jądrowej włączając w to reaktor, wytwornicę pary, pompy oraz inne układy pomocnicze.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI