Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska członkiem sieci Heritage

Politechnika Warszawska członkiem sieci Heritage

Politechnika Warszawska jest członkiem sieci Heritage  skupiającej 12  europejskich uczelni technicznych i 12 najlepszych technicznych  uczelni  indyjskich (uczelnie  Indian Institute  of Technology).

Celem sieci jest rozwój współpracy pomiędzy Indiami i Europą w obszarze nauk technicznych. W szczególności zadania Heritage to wspieranie mobilności akademickiej, organizacja wspólnych seminariów i warsztatów oraz rozwijanie procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego przy współpracy z rządem Indii oraz rządami krajów europejskich.

Sieć powstała jako kontynuacja programów wymiany akademickiej Erasmus Mundus Willpower i Heritage, w których uczestniczyła Politechnika Warszawska. Pierwszy program został zainicjowany w 2009 r. i jego pośrednim efektem jest m.in. znacząca liczba studentów indyjskich w Politechnice Warszawskiej.

Do tej pory sieć Heritage zorganizowała dwa spotkania warsztatowe poświęcone: Smart Cities (2017 r.) oraz Human Oriented Engineering (2019 r.). Kolejne, poświęcone również Human Oriented Engineering, odbędzie się w marcu 2020 r. Wybór tematów jest dokonywany z uwzględnieniem priorytetów naukowych Indii i Europy oraz profilu należących do sieci uczelni. 

Warsztaty „Smart Cities” Indian Institute of Technology Madras (2017 r.)

W  spotkaniach biorą udział reprezentanci wszystkich uczelni członkowskich, którzy tworzą Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) oraz zaproszeni naukowcy z tych uczelni (jedna, dwie osoby z każdej). Zadaniem zaproszonych naukowców jest wygłoszenie prezentacji w ramach warsztatów i nawiązanie wzajemnej współpracy. Indie oferują szereg krótkoterminowych programów mobilności dla naukowców zagranicznych. Udział w warsztatach jest okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów i ustalenia zasad współpracy.

Członkowie zgromadzenia ogólnego Heritage oraz uczestnicy warsztatów „Human Oriented Engineering” - Uniwersytet w Lizbonie (2019 r.)

Członkiem zarządu sieci Heritage jest prof. Teresa Zielinska z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, która była też lokalnym koordynatorem wcześniejszych programów Mundus Willpower i Heritage.

Źródło i zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI