Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska, Miasto Piastów, Teraz Energia podpisały list intencyjny na rzecz efektywnych rozwiązań energetycznych

Politechnika Warszawska, Miasto Piastów, Teraz Energia podpisały list intencyjny na rzecz efektywnych rozwiązań energetycznych

Założenia trójstronnego porozumienia, zawartego 23 stycznia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, odnoszą się do rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych wspierających budowanie efektywnej energetycznie oraz przyjaznej środowisku gospodarki.

Strony będą wspólnie realizować projekty z obszarów efektywności energetycznej, rozproszonej generacji OZE i elektromobilności. Wykorzystany zostanie potencjał intelektualny, technologiczny i kapitałowy sygnatariuszy porozumienia. List intencyjny podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, burmistrz miasta Piastów Grzegorz Szuplewski oraz prezes zarządu Teraz Energia Sp. z o.o. Bartłomiej Steczowicz. Politechnika Warszawska zaangażuje w planowane przedsięwzięcia naukowców i studentów, którzy będą współtworzyć innowacyjne, gotowe do komercjalizacji technologie.

- W Polsce powstają dziesiątki klastrów energii, a w niedalekiej przyszłości rozwijać się będą setki spółdzielni energetycznych. Prosumenci będą sprzedawać energię swoim sąsiadom, podczas gdy samochody elektryczne dynamicznie zbilansują sieć energetyczną poprzez inteligentne ładowarki. Jesteśmy świadkami rewolucji energetycznej. Popularyzacja wiedzy w tym zakresie i przygotowanie kadr inżynierskich to nasz obowiązek i przywilej. Politechnika Warszawska chce działać razem z samorządowcami i biznesem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dajmy szansę naszej planecie oraz przyszłym pokoleniom - mówi prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Miasto Piastów z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim w ramach współpracy z partnerami  uruchomi Demonstracyjne Centrum Zarządzania Infrastrukturą Energetyczną Klastra Energii w Piastowie. Centrum zlokalizowane będzie na terenie Politechniki Warszawskiej.

- Jestem bardzo zadowolony z powodu nawiązania współpracy Miasta Piastowa, Politechniki Warszawskiej  i spółki Teraz Energia w nowatorskim przedsięwzięciu, jakim jest inicjatywa powołania Demonstracyjnego Centrum Zarządzania Infrastrukturą Energetyczną Klastra Energii w Piastowie. Traktujemy to wydarzenie jako początek ścisłej współpracy, która pozwoli uczynić dynamiczny krok w stronę  nowoczesnego rozwoju miasta - podkreśla burmistrz miasta Piastów Grzegorz Szuplewski.

Spółka Teraz Energia, wchodząca jednocześnie w skład Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ), rozwija technologie z zakresu Inteligentnych Sieci Energetycznych, Internetu Rzeczy i  Elektrowni Wirtualnych.

Nawiązana współpraca stanowi dobry przykład praktycznej realizacji Zasady Zrównoważonego Rozwoju w praktyce gospodarczej i działaniach samorządów.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI