Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisano trójstronne porozumienie

Podpisano trójstronne porozumienie

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką General Electric Company Polska (GECP) oraz Instytutem Lotnictwa. 

Porozumienie zostało podpisane 5 listopada, a jego sygnatariuszami byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Magdalena Nizik, prezes zarządu General Electric Company Polska oraz dr hab. inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

GECP od ponad dekady współpracuje z Instytutem Lotnictwa w ramach Engineering Design Center. Instytucje te są zainteresowane działaniami z zakresu innowacji i rozwoju, które mogą być przydatne w realizacji ich wspólnej strategii. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Politechnika Warszawska, która dysponuje wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną oraz najwyższymi kompetencjami w dziedzinach interesujących pozostałych sygnatariuszy porozumienia.

Porozumienie o współpracy przewiduje:
- udział pracowników Engineering Design Center w procesie kształtowania programu nauczania PW
- udział pracowników EDC w procesie kształcenia studentów
- praktyki i staże dla studentów PW w EDC
- realizację prac dyplomowych, przejściowych i doktorskich
- realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych
- współpracę w ramach kół naukowych
- wspólne wnioski o dofinansowanie projektów
- promocję EDC jako miejsca pracy dla inżynierów, absolwentów oraz osób podejmujących studia po maturze
- wspólne działania mające na celu promowanie kształcenia technicznego na wszystkich poziomach edukacji w Polsce.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI