Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisano porozumienie o współpracy z Petrotelem

Podpisano porozumienie o współpracy z Petrotelem

W dniu 24 marca 2015 roku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Petrotel Sp. z o.o. dotyczące wykorzystania wzajemnych potencjałów w ramach wymiany doświadczeń.

Porozumienie zostało podpisane w celu wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Politechniki oraz potencjału sprzętowego, infrastruktury i doświadczenia kadry Spółki Petrotel do działalności naukowo-technicznej, edukacyjnej i usługowej. Jego uzasadnienie znajdziemy w dążeniu do wspomagania działalności na rzecz rozwoju zastosowań technologii telekomunikacyjnych, informatycznych oraz rozwiązań monitoringu wizyjnego w obszarze inżynierii środowiska, budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury miejskiej.

Główne obszary współdziałania to: poszukiwanie współpracy naukowo-technicznej w celu rozwiązywania zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych; przygotowywanie i rozwój projektów techniczno-informatycznych; wykorzystanie potencjału sprzętowego, infrastruktury, jak również wiedzy i umiejętności kadry Spółki Petrotel w realizowanych przez Politechnikę pracach naukowo-badawczych, w tym w pracach dyplomowych studentów; wykorzystanie wiedzy i doświadczenia kadry Politechniki oraz zasobów i potencjału badawczego do rozwiązywania problemów innowacyjno-wdrożeniowych technologii teleinformatycznych; intensyfikowanie kształcenia w obszarze nowych technologii informatycznych; wykorzystanie technologii oraz rozwiązań technicznych z obszaru telewizji przemysłowej oraz cyfrowego monitoringu wizyjnego w projektach naukowo-badawczych oraz innowacyjno-wdrożeniowych realizowanych przez Politechnikę; rozwijanie zainteresowań wśród studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich nowymi możliwościami informatyki i telekomunikacji.

Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, zaś ze strony Spółki Petrotel Prezes Zarządu Krzysztof Skowroński oraz członek Zarządu Janusz Sawicki.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI