Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisanie porozumienia o współpracy z ITMAGINATION

Podpisanie porozumienia o współpracy z ITMAGINATION

W dniu 2 lipca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a ITMAGINATION. Dokument w imieniu spółki sygnował Przemysław Soroka, Członek Zarządu, ze strony uczelni prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Przy podpisaniu porozumienia obecna była Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW oraz ze strony ITMAGINATION Financial Services Industry Lead Adam Kępa.

Przedmiotem umowy jest współpraca obu podmiotów w zakresie działań naukowych, dydaktycznych i promocyjnych, szczególnie w obszarze tematyki związanej z projektowaniem nowoczesnych usług ICT jako wsparcia dla współczesnego zarządzania. W ramach porozumienia strony zadeklarowały chęć podjęcia współpracy m.in. w zakresie tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca ma również dotyczyć aktywizacji kół naukowych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w celu wsparcia rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów.

ITMAGINATION to założona w 2008 roku polska firma zajmująca się tworzeniem dedykowanego oprogramowania, a także świadcząca usługi analizy danych i outsourcingu. Specjalizuje się w realizacji projektów dla instytucji finansowych, firm z sektora FMCG, budowlanego i technologicznego.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI