Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW zaangażowana w utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

PW zaangażowana w utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Alenia Space Polska oraz Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny w sprawie projektu utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych - platformy umożliwiającej prowadzenie wspólnych prac nad polskimi projektami kosmicznymi.

List Intencyjny przewiduje podjęcie rozmów dotyczących możliwości utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych (CDF - Concurrent Design Facility), które będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w sieć komputerów i urządzeń multimedialnych, umożliwiającym zespołowi ekspertów wspólne projektowanie systemów satelitarnych. Zgodnie z koncepcją, działanie Centrum miałoby polegać na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny (jak np. satelitarne systemy pokładowe czy trajektoria lotu), którzy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CDF będzie należała centralizacja zarządzania projektami, wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie efektywności projektów.

- Polska Grupa Zbrojeniowa staje się naturalnym liderem w rozwoju technologii kosmicznych w Polsce. Podpisanie tego listu intencyjnego stanowi owoc kilku miesięcy wytężonych rozmów trójstronnych i prac koncepcyjnych. To ważny krok polskiego przemysłu w stronę rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Zintegrowane działanie środowisk naukowego i przemysłowego umożliwi wytworzenie nowych kompetencji w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a następnie ich zastosowanie w produktach zwiększających bezpieczeństwo państwa i budujących wartość naszego przedsiębiorstwa. Cieszę się, że nasz partner Thales Alenia Space jest gotowy do współpracy z polskim przemysłem obronnym oraz z polską nauką. Jestem przekonany, że współpraca ta wszystkim sygnatariuszom listu intencyjnego przyniesie wiele korzyści - podkreślił Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski.

Politechnika Warszawska, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Thales Alenia Space Polska prowadzą aktywne działania zmierzające do rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowo utworzone Centrum będzie mogło służyć celom edukacyjnym i szkoleniowym w procesie budowy kompetencji w tym obszarze. W dłuższej perspektywie mogłoby zostać wykorzystane w projektach realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy w programach narodowych, takich jak planowany Program Strategiczny pn. Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Dodatkowo, porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem obronnym.

Podobne centra istnieją w kilku innych krajach członkowskich ESA i są wykorzystywane w początkowych fazach misji kosmicznych, głównie w zakresie studiów wykonalności, projektowania, badania opłacalności planowanych misji i walidacji nowych technologii. Użytkownicy CDF podkreślają, że wykorzystanie takich centrów pozwoliło na ograniczenie kosztów i czasu projektów, zwiększenie jakości produktów końcowych, zmniejszenie ryzyka niepowodzeń oraz stymulowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracy ekspertów.

Podpisanie porozumienia stanowi ważny krok w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej i PGZ S.A. w zakresie technologii kosmicznych. W październiku ub.r. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie, dotyczące utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie technik rakietowych i kosmicznych.

Powiązane materiały:

Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny o współpracy
Porozumienie pomiędzy PW a Instytutem Lotnictwa na rzecz współpracy z PGZ
Politechnika Warszawska będzie współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI