Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW podpisała końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu

PW podpisała końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu

2 maja 2019 r. prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEiL PW, podpisał w imieniu Rektora PW końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu. Ze strony starostwa przasnyskiego akt podpisali Starosta Krzysztof Bieńkowski oraz Wicestarosta Waldemar Trochimiuk.

Zakupione działki są integralną częścią projektu infrastrukturalnego pt. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”.

Zakup terenu lądowiska oraz działek wokół jest niezbędnym elementem projektu, którego celem jest pozyskanie najnowocześniejszej infrastruktury oraz aparatury badawczej. Wynikiem projektu ma być znaczący wzrost potencjału badawczo-rozwojowego PW głównie w obszarze lotnictwa. W ramach projektu planowane jest utworzenie profesjonalnego laboratorium na miejscu dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Projekt przewiduje utworzenie 9 laboratoriów, głównie z zakresu lotnictwa lekkiego i platform bezzałogowych. Planowany jest zakup platform latających, o różnych możliwościach i gabarytach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do akwizycji danych. Przewiduje się utworzenie pola kalibracyjnego oraz wykorzystanie technologii radarów pasywnych do monitorowania obszaru i kontroli ruchu bezzałogowych platform latających.

Jednym z głównych celów projektu jest także wzmocnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. W ramach działań związanych z projektem planowane jest m.in. utworzenie spółki spin-off, która umożliwiłaby w sposób efektywny wdrażanie opracowywanych technologii poprzez ich komercjalizację.

Politechnika Warszawska planuje także współpracę z aeroklubami oraz ośrodkami szkoleniowymi.

Powiązany materiał:
PW podpisała umowę w ramach realizacji założeń projektu poligonu doświadczalno-wdrożeniowego

Źródło i zdjęcie: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW