Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW i ANWIL S.A. podejmują współpracę na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

PW i ANWIL S.A. podejmują współpracę na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

Politechnika Warszawska i ANWIL S.A. 28 lutego 2020 r. podpisały porozumienie obejmujące współpracę w obszarze działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnych rozwiązań realizowanych przy udziale zespołów eksperckich Stron oraz studentów i pracowników.

Sygnatariusze zobowiązali się do prowadzenia badań i wymiany doświadczeń w obszarze innowacji dla nauki i biznesu. Dokument określający formalne zasady współpracy partnerów w najbliższej przyszłości przyczyni się do nawiązywania bezpośrednich relacji poziomie eksperckim, jak też realizacji prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich tematyka powiązana z dyscyplinami prowadzonymi w Politechnice Warszawskiej, będzie równocześnie uwzględniać potrzeby ANWIL S.A w obszarze wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej i cieplnej. W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą działania integrujące środowisko studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej oraz ANWIL S.A. ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych.

Porozumienie podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej; Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A. oraz Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ANWIL S.A.

- Zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z ANWIL S.A., jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, działającym w obszarze wielkiej syntezy chemicznej, jest dla Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń. Cieszę się, że nasi studenci i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają możliwość wymiany wiedzy z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój dziedzin realizowanych w naszej Uczelni - mówi prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych - już w 2022 roku uruchomimy trzecią linię produkcji nawozów w naszym zakładzie. Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

W podpisanym w Politechnice Warszawskiej porozumieniu Strony podkreśliły znaczenie uczciwych i odpowiedzialnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej, które Partnerzy wdrażają na co dzień w swojej statutowej działalności.

Zdjęcia: ANWIL S.A.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI