Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW Filia w Płocku nawiązuje współpracę z kolejną placówką oświatową

PW Filia w Płocku nawiązuje współpracę z kolejną placówką oświatową

28 marca 2017 r. w PW Filii w Płocku zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 z Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Celem porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Dokument podpisali: ze strony Politechniki Warszawskiej - prof. Janusz Zieliński, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor - mgr Ewa Grzybowska.

Na zdjęciu od lewej: Prorektor ds. Filii w Płocku, prof. Janusz Zieliński
i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, mgr Ewa Grzybowska/źr. PW Filia w Płocku

Politechnika podejmuje się wspierać szkołę w propagowaniu i rozwijaniu wśród uczniów zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi oraz będzie wspierać placówkę w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych i zachęcania ich do kontynuowania nauki w obranym zawodzie.

Szkoła zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, form i efektów działalności dydaktyczno-naukowej oraz promocji Uczelni na terenie Zespołu Szkół oraz będzie informowała swoich uczniów o ofercie kształcenia i działalności studenckiej Politechniki.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI