Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego na WIP PW

Otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego na WIP PW

10 października 2018 r. w Gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. W uroczystości udział wzięła Minister Przedsiębiorczość i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Laboratorium utworzono na potrzeby badań niszczących i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w zaawansowanych konstrukcjach przemysłowych i użytkowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele przemysłu konstrukcji stalowych, petrochemicznego, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwigowych oraz innych jednostek dozorowych jak Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. Uroczystość otworzył Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, który podkreślił potrzebę zacieśnienia relacji UDT z Politechniką Warszawską.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW prof. Andrzej Kolasa i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski
/fot. Biuletyn PW

Następnie głos zabrała Minister Przedsiębiorczość i Technologii Jadwiga Emilewicz, która zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój UDT, dostosowanie oferty do potrzeb rynku konstrukcji dozorowych oraz rolę Wydziału Inżynierii Produkcji PW w rozwoju idei Przemysłu 4.0 w polskiej, coraz bardziej innowacyjnej gospodarce.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wyraził aprobatę dla inicjatyw wzmacniających pozycję PW poprzez bliską współpracę z instytucją kluczową dla polskiej gospodarki w obszarze bezpieczeństwa technicznego. Współpraca poszerza możliwości rozwoju badań naukowych i dydaktyki, realizowanych w Instytucie Techniki Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski i Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz
/fot. Biuletyn PW

Wysokie kompetencje Laboratorium potwierdzone zostały pozytywnym wynikiem oceny Polskiego Centrum Akredytacji jako niezależnej strony trzeciej. Po części oficjalnej zgromadzeni goście zwiedzali Laboratorium, obserwowali pracę urządzeń będących na jego wyposażeniu oraz zapoznali się z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w działaniach inspekcyjnych pracowników UDT.

Fotorelacja z otwarcia Laboratorium Dozoru Technicznego

Źródło: WIP PW, UDT

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI