Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT

Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT

W dniu 8 lipca 2014 r. prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Brian Norton, Rektor Dublin Institute of Technology, podpisali Memorandum of Understanding, kontynuując tym samym rozpoczętą 7 lat temu współpracę.

Podpisy zostały złożone w obecności prof. Jerzego Banaszka, Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz dr. Marka Rebowa, Head of Research, College of Engineering & Built Environment.

Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT
Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT

W ramach odnowionej współpracy obie Uczelnie zgodziły się dalej rozwijać działania w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na zasadzie równości i wzajemności, ze szczególnym naciskiem na wymianę studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i pracowników administracyjnych. Porozumienie obejmie również m.in. kształcenie w programie Erasmus + i prowadzenie wspólnych projektów badawczych w ramach projektu Horyzont 2020.

Źródło: DIT

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI