Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej

Nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej

Rozpoczynamy nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej - wspólne będziemy rozwijać nowoczesne technologie w zakresie: zielonego i zrównoważonego budownictwa, technologii asfaltowych i betonowych, geotechniki, geofizyki oraz BIM.

- Współpraca nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w branży budowlanej. Ważny w tym zakresie jest transfer wiedzy i wspólne działania, dzięki którym możemy rozwijać nowe produkty i rozwiązania odpowiadające na potrzeby i wyzwania rynku. Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A. ma za zadanie inicjowanie i koordynowanie eksperckiej współpracy pomiędzy Skanska S.A. a wyższymi uczelniami i dziś wykonujemy kolejny krok w tym kierunku - mówi Piotr Janiszewski, Prezes Skanska S.A.

- Politechnika Warszawska ma wszelkie kompetencje do tego, by skutecznie współpracować ze Skanską w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze kilka lat temu innowacyjność postrzegaliśmy przede wszystkim w obszarze nowych materiałów czy konstrukcji. Obecnie zmiany zachodzące w przemyśle, na które wpływ ma postępująca digitalizacja świata stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. W dobie dynamicznie rozwijającego się budownictwa naturalne jest, że współpraca firmy z uczelnią musi mieć charakter interdyscyplinarny - podkreśla Dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Wydział Inżynierii Lądowej jest przygotowany do koordynowania tego rodzaju działań.

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską a Skanska w Biurze Rektora PW/fot. Biuletyn PW

Za współpracę z Politechniką Warszawską odpowiada Centrum Badań i Innowacji, którego jednym z  priorytetów jest ekspercka współpraca z ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz partnerami zewnętrznymi. Podpisana umowa zakłada współpracę w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym pomiędzy Skanska S.A. i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Kierunkami działania obejmującymi wzajemną współpracę są m.in.:

  • wspólne realizowanie prac B+R (Badawczo-Rozwojowych),
  • powołanie zespołu ekspertów dedykowanych współpracy w określonych przez obie strony dziedzinach tematycznych oraz realizacji wspólnych projektów,
  • prowadzenie wspólnych prac dyplomowych,
  • współdziałanie dotyczące aktywizacji zawodowej studentów,
  • wymiana doświadczeń. 

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską a Skanska w Biurze Rektora PW/fot. Biuletyn PW

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Skanska S.A. za współpracę z Politechniką Warszawską są: Anna Tryfon-Bojarska z Centrum Badań i Innowacji oraz Robert Wójcik z Zespołu Technologii i Laboratoriów.

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Politechniki Warszawskiej za współpracę ze Skanska SA są: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. studenckich i dr inż. Michał Sarnowski z Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI