Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nawiązanie współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

Nawiązanie współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego o współpracy w zakresie realizacji celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dokument sygnowali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zarządzania: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju; dr inż. Olga Sobolewska, Kierownik Pracowni Modelowania Smart City oraz dr Małgorzata Sidor-Rządkowska z Katedry Procesów Zarządzania.

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego/fot. Biuletyn PW

Zakres planowanej współpracy to m.in.: tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej, podejmowanie prac badawczo-wdrożeniowych oraz poszukiwanie form aktywizacji zawodowej dla szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy. Spotkanie odbyło się 24 października 2017 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW