Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nawiązanie współpracy z Gujarat Technological University

Nawiązanie współpracy z Gujarat Technological University

W dniu 2 czerwca br. Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz przyjął delegację z Gujarat Technological University z Indii. Uczelnię reprezentował Vice Chancellor prof. Navin Sheth, któremu towarzyszyli przedstawiciele kadry naukowej i administracyjnej.

Wśród zagranicznych gości znaleźli się konsul Ambasady Indii w Warszawie Shri A.S. Takhi oraz prezes działającej w Warszawie Fundacji India International Foundation Ashok Mannani. Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki; dr Mirosław Słomiński, Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego oraz Patrycja Kluź, gł. specjalista ds. współpracy z zagranicą z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Wizyta delegacji z Indii 2 czerwca 2017 r./fot. Biuletyn PW

Podczas spotkania przedstawiciele Uczelni podpisali Memorandum of  Understanding, dotyczące planowanej współpracy pomiędzy uczelniami.

Gujarat Technological University to jedna z technicznych uczelni wyższych w Indiach działająca od 2007 roku. Posiada 440 wydziałów (college) w 5 dyscyplinach: nauk inżynieryjnych, aplikacji komputerowych, architektury, farmacji i zarządzania. Z liczbą 400 tys. studentów uczelnia oferuje programy nauczania na studiach I, II i III stopnia.

Sygnatariusze Memorandum of Understanding/fot. Biuletyn PW

Uniwersytet kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową oraz badawczą. Posiada wiele centrów badawczych gdzie rozwijane są inicjatywy, startupy oraz projekty badawcze. W ramach działań prowadzących do umiędzynarodowienia uczelni GTU prowadzi wspólne studia oraz projekty w tzw. centrach nauki (Indo-German Study Centre, Indo-Canadian Study Centre czy Info East Asian Stude Centre).

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Gujarat Technological University/fot. CWM PW

GTU zaprasza do współpracy Wydziały Politechniki Warszawskiej, oferuje programy wymiany studentów, szkoły letnie oraz specjalną ofertę dla kadry naukowej PW: wspólny nadzór nad przewodami doktorskimi - PhD co-supervisor program w ramach Research Week organizowanych corocznie w GTU.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI