Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nawiązanie współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej pomiędzy PW a EDF SA

Nawiązanie współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej pomiędzy PW a EDF SA

W dniu 12 marca prof. Jan Szmidt, Rektor PW oraz Xavier Ursat, Wiceprezes EDF SA, New Nuclear Projects & Engineering, podpisali porozumienie o nawiązaniu oficjalnej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju jądrowego, eksploatacji elektrowni jądrowych oraz szkoleń.

Współpraca obejmować będzie m.in. następujące elementy: praktyki studenckie w obiektach jądrowych, wizyty doktorów i osób na stażach podoktorskich, wykłady dla studentów studiów magisterskich na kierunku Nuclear Power Engineering dotyczące zagadnień takich jak eksploatacja i konserwacja elektrowni jądrowych, analiza bezpieczeństwa, badania lokalizacji, modelowanie i symulacje pracy elektrowni jądrowej, ochrona radiologiczna itp.

Porozumienie zostało podpisane podczas wizyty francuskiego premiera Manuela Vallsa, którą złożył 11 i 12 marca w Gdańsku i Warszawie na zaproszenie premier Ewy Kopacz.

Prof. Jan Szmidt oraz Xavier Ursat, Wiceprezes EDF SA, New Nuclear Projects & Engineering, podpisują porozumienie

Współpraca pomiędzy jedną z najbardziej renomowanych uczelni wyższych w Polsce i EDF - francuskim producentem energii jądrowej - umożliwi przekazanie światowej klasy wiedzy i doświadczenia z dziedziny energetyki jądrowej, a także zrealizowanie wspólnych projektów i badań w ramach Unii Europejskiej.

Polska zamierza opracować program energetyki jądrowej w oparciu o plan działania zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r. Program ten pozwoli rozwinąć wysokiej klasy umiejętności techniczne i branżowe, które umożliwią funkcjonowanie w Polsce nowego, zaawansowanego sektora przemysłowego i odegrają kluczową rolę przy podnoszeniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Informacja o EDF

Grupa EDF to jeden z liderów europejskiego rynku energii i zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, który prowadzi działalność w ramach wszystkich segmentów branży: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, dostarczania energii i obrotu energią. Grupa jest czołowym producentem energii elektrycznej w Europie. We Francji dysponuje głównie elektrowniami jądrowymi i wodnymi, w których 95,9% wytwarzanej energii stanowi energia wolna od CO2. Podmioty zależne EDF zajmujące się przesyłem i dystrybucją eksploatują we Francji 1 285 000 km naziemnych i podziemnych linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz ok. 100 000 km sieci wysokiego i bardzo wysokiego napięcia. Grupa dostarcza energię i usługi do ok. 28,5 mln klientów we Francji. Wartość skonsolidowanej sprzedaży Grupy wyniosła w 2013 r. 75,6 mld euro, z czego 46,8% zrealizowano poza Francją. EDF jest notowana na paryskiej giełdzie papierów wartościowych i wchodzi w skład indeksu CAC 40. EDF Polska ma 10% udziału w polskim rynku wytwarzania energii elektrycznej.

Podobny materiał:
PW i Thales podpisały list intencyjny o współpracy w obszarach naukowym i badawczo-rozwojowym

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI