Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

25 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze, po powołaniu pełnego składu, posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych, której liderem jest Politechnika Warszawska.

W związku z pandemią posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Poza sprawami formalnymi oraz wymianą informacji o istotnych dla działania Sieci projektach, przedstawiona została przez mgr. inż. Kamila Choromańskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii PW prezentacja technologiczna dotycząca nowoczesnych technologii pracy z danymi geoprzestrzennymi w chmurze obliczeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem technologii konteneryzacji).

Siec Naukowa Analiz Geoprzestrzennych zrzesza podmioty zainteresowane koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacją wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/„nauki o geoinformacji”.

Umowę w 2020 r. podpisały 24 jednostki badawcze z całego kraju.  Wydział Geodezji i Kartografii PW był inicjatorem utworzenia sieci i dlatego rolę lidera pełni Politechnika Warszawska. W skład Rady Naukowej z PW wchodzą: prof. Dariusz Gotlib - Przewodniczący Rady i prof. Robert Olszewski.

Wśród celów utworzenia Sieci wymieniono m.in. efektywne wykorzystanie posiadanej przez strony umowy infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury informatycznej Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych tworzonego przez Politechnikę Warszawską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Sieć jest otwarta na kolejne zainteresowane podmioty.

Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI