Biuletyn PW / Współpraca uczelni / NANORA i PW rozmawiają o nanotechnologii

NANORA i PW rozmawiają o nanotechnologii

18 listopada 2014 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Uczelni z delegacją konsorcjum NANORA (Nano Regions Alliance). Wymianie poglądów towarzyszyły prezentacje PW, CEZAMAT-u oraz GSI.

Konsorcjum NANORA skupia podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze m.in. GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH/ Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt) z krajów Europy północno-zachodniej (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania i Holandia). Delegacja konsorcjum przybyła do Polski w ramach misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi partnerami.

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki podczas prezentacji PW/ fot. P. Gregorczyk/BPI PW

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki podczas prezentacji PW/ fot. P. Gregorczyk/BPI PW

Prezentację Politechniki Warszawskiej przedstawił gościom prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, podczas gdy możliwości Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii zostały omówione przez prof. Romualda Becka, Wiceprezesa ds. Naukowych CEZAMAT.

Politechnikę Warszawską na spotkaniu reprezentowali również:

  • prof. Małgorzata Lewandowska – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • prof. Małgorzata Jakubowska – Wydział Mechatroniki,
  • prof. Artur Dybko – Wydział Chemiczny,
  • dr Paulina Wiecińska – Wydział Chemiczny,
  • dr Mariusz Zdrojek, Ph.D. – Wydział Fizyki,
  • mgr inż. Krzysztof Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. Inżynierii Finansowania Projektów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania szerszej współpracy naukowo-badawczej. Następnie uczestnicy spotkania udali się z wizytą do laboratoriów Wydziału Chemicznego PW.

Zdjęcie: P. Gregorczyk/BPI PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI