Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Metro zmienia Warszawę z Politechniką Warszawską

Metro zmienia Warszawę z Politechniką Warszawską

28 października 2014 r. po raz pierwszy w Politechnice Warszawskiej spotkali się wszyscy polscy przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP), żeby rozmawiać o przestrzeni miejskiej w kontekście transportu publicznego, a w szczególności metra.

Gościem honorowym seminarium „Metro zmienia Warszawę” była Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor PW, prof. Anna Siemińska-Lewandowska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz prof. Henryk Zobel, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW. W spotkaniu wziął również udział Alain Flausch, Sekretarz Generalny UITP.

Okazją do zorganizowania seminarium, które poprowadził Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego, było zakończenie jednej z największych inwestycji transportowych w Europie, jaką stała się budowa centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem nowoczesnych pociągów. Równolegle pojawiła się możliwość dyskusji na temat roli miasta w tym procesie oraz zmian funkcjonalnych w miejskiej architekturze.

Otwierający seminarium prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, nawiązał do licznych powiązań Uczelni z Metrem Warszawskim. - Współpraca z Metrem w zakresie współpracy przy II linii została sformalizowana w 2006 roku. Wprowadzała nie tylko elementy naukowe i kompetencje merytoryczne, ale także podejmowała aspekt dydaktyczny. Tym samym Politechnika uruchomiła studia podyplomowe i studia II stopnia obejmujące tematykę wykorzystywaną przy budowie podziemnej kolejki. W powyższym zakresie otrzymaliśmy wsparcie Uniwersytetu w Turynie powiedział w swoim wystąpieniu Rektor.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, podczas otwarcia seminarium "Metro zmienia Warszawę"

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, podczas otwarcia seminarium "Metro zmienia Warszawę"

Budowa centralnego odcinka II linii metra stała się przedsięwzięciem wpływającym zarówno na rozwój transportu publicznego w Warszawie, jak i na transformację całego miasta. O pozytywnych konsekwencjach tej inwestycji, stanie jej realizacji i rozwoju miejskiej przestrzeni opowiadała Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zaznaczyła, iż II linia metra przyczyni się m.in. do rewitalizacji i ożywienia prawobrzeżnej części Warszawy. Jednocześnie Prezydent poinformowała o ubiegłotygodniowym przetargu na budowę kolejnych 3 stacji w kierunku Targówka i Woli.

- Stawiamy na transport publiczny, choć wszystko zależy od środków unijnych, które w obecnej perspektywie są o tyle dobre, iż przewidują rozwój transportu szynowego – podsumowała Hanna Gronkiewicz Waltz. Docelowo cała trasa II linii będzie miała ok. 31 km i 27 stacji

Podczas seminarium nie zabrakło również głosu nawiązującego do zagadnień architektury miasta, która pozostaje bardzo istotnym elementem podczas odtwarzania ulic po budowie metra i zagospodarowania nowych obiektów podziemnej kolejki w istniejącej przestrzeni. Jak ją projektować, z jakimi problemami należy się zmierzyć i jakie są aktualne wyzwania architektoniczne dla transportu publicznego w dużych miastach, mówili Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. arch. Ewa Kuryłowicz oraz mgr. inż. arch. Marcin Goncikowski z Zakładu Projektowania i Teorii Architektury Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria seminarium „Metro zmienia Warszawę”

Zagadnienia eksploatacji taboru, rozwiązań i problemów infrastrukturalnych oraz wpływ czynnika ludzkiego przedstawił uczestnikom spotkania prof. Andrzej Chudzikiewicz, Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przy Metrze Warszawskim z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) zrzesza ponad 3400 podmiotów z 92 krajów, w tym przedstawicieli transportu publicznego, władz regionalnych, naukowców, dziennikarzy oraz podmioty gospodarcze związane z transportem. UITP działa jako platforma współpracy oraz wymiany know-how pomiędzy członkami zrzeszonymi w jej strukturach. Zajmuje się wszystkimi formami transportu publicznego takimi jak metro, autobusy, kolej, kolej regionalna i podmiejska oraz transport wodny.

Podobny materiał:
Wernisaż wystawy „Metro Warszawskie w historii i akwarelach”

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI