Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Kolejny krok we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Kolejny krok we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Wspólna realizacja projektów dla biznesu, współpraca przy tworzeniu strategii dotyczących badań, innowacji i edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji naukowców Łukasiewicza, studentów i kadry naukowej Uczelni to główne założenia porozumienia o współpracy badawczo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a PW.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera dla obydwu podmiotów nowe możliwości.

- Misją Łukasiewicza jest tworzenie nowoczesnych technologii, które dostarczają innowacje i  budują konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Poszukując przełomowych rozwiązań chcemy współpracować z najlepszymi i dzielić się wiedzą oraz kompetencjami w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Dziękuję Panu Rektorowi za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Jestem przekonany, że  efekty naszej pracy przełożą się na konkretne rozwiązania dla polskich firm i pozwolą na wzmocnienie potencjału badawczo - naukowego nie tylko Politechniki Warszawskiej i Łukasiewicza, ale całej Polski - podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Warszawską obejmuje m.in.: realizowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacji pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych Uczelni, a także włączenie instytutów Łukasiewicza w przedsięwzięcia dydaktyczne Uczelni, do których należą postępowania awansowe, studia doktoranckie czy program doktoratów wdrożeniowych, do których nabór wystartuje jeszcze w tym tygodniu.

- Podpisanie porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz jest szczególnie ważne dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie, mając ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Prototypy rozwiązań, które mogłyby zostać poddane wdrożeniu oraz współpraca z przemysłem, mająca na uwadze wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności, zawsze były szczególnie istotne dla Politechniki Warszawskiej. Wzmocnienie działalności badawczo-rozwojowej w ramach sieci Łukasiewicza, przyśpieszy realizację tych celów - powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych, z czego aż 16 działa w województwie mazowieckim. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z liczbą ponad 7, 5 tysięcy pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie.

Zdjęcia: Sieć Badawcza Łukasiewicz

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI