Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej z Politechniką Warszawską

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej z Politechniką Warszawską

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, dnia 28 maja podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest Politechnika Warszawska.

W murach WAT-u gości powitał gospodarz spotkania, Rektor - Komendant gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, który przybliżył cele i zadania Klastra. Uroczystość odbyła się przy udziale dwudziestu siedmiu firm podpisujących dokument oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju.

Klaster funkcjonować będzie w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej wśród niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących innowacyjną działalność. Wspierać go będą organizacje badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów. Poprzez ich rozwój zapewnione zostanie korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, przy wymianie wiedzy i wzajemnych doświadczeń.

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej /fot. Joanna Kulhawik

Klaster przyczyni się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w jego skład. Członkowie Klastra będą nawiązywać kontakty i zacieśniać współpracę z organizacjami o podobnym charakterze, działającymi za granicą.

Klaster utworzyły:

Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna (NAPTA S.A.) – koordynator Klastra; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; „TechnoWAT Sp. z o.o. w organizacji”; Centrum Badań Kosmicznych PAN; Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o; Uniwersytet Zielonogórski; TAURUS Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PETROTEX” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp. j.; Rafał Wieczorek B ,,Klinika Technologii”; „Pol-Spec-Tech-Service" Sp. z o.o. WB Electronics Spółka Akcyjna; VIGO System Spółka Akcyjna; ,,INVESTIN” Sp. z o.o.;ASSECO Poland;  Spółka Akcyjna; Polski Holding Obronny  Sp. z o.o.; Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.; GEOTRONICS Polska Sp. z o.o.; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica; Spacive Sp. z o.o.; STSG Poland Sp. z o.o.; Astronika Sp z o.o.; Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna; Uniwersytet Warszawski; WASKO S.A..

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna
Fot.: Joanna Kulhawik

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI