Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Klaster GEOPOLI z Politechniką Warszawską

Klaster GEOPOLI z Politechniką Warszawską

8 września 2014 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do klastra GEOPOLI. Obok Wydziału Geodezji i Kartografii PW porozumienie podpisało 28 sygnatariuszy reprezentujących świat nauki i biznesu.

Umowa ma na celu zbliżenie świata nauki i biznesu w dziedzinie geodezji i kartografii. Zasadnicze kwestie, które stanowić będą rdzeń nawiązanej współpracy, przedstawiają się następująco:

  • Integrowanie i scalanie środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym – w warunkach współpracy i konkurencji.
  • Tworzenie warunków dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych.
  • Wspieranie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków Klastra.
  • Wspomaganie członków Klastra w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: główny geodeta kraju, dr Kazimierz Bujakowski, przedstawiciele Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych oraz reprezentanci świata biznesu.Jak zaznaczyła dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW prof. Alina Maciejewska, umowa jest następstwem porozumienia zawartego pomiędzy uczelniami wyższymi oraz Geodezyjną Izbą Gospodarczą i Polską Geodezją Komercyjną w maju br. w Dubiecku.

Sygnatariuszami klastra jest łącznie 29 podmiotów: 7 jednostek uczelnianych, 3 organizacje zrzeszające geodetów oraz 19 firm geodezyjno-kartograficznych. 

Źródło: geoforum.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI