Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nawiązuje współpracę z PW

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nawiązuje współpracę z PW

Dnia 24 stycznia 2017 r. Politechnika Warszawska zawarła porozumienie o współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie działań naukowych i dydaktycznych realizowanych z Wydziałem Zarządzania PW.

W podpisaniu dokumentu udział wzięli: Prorektor ds. Studiów dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW; Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz Dyrektor Instytutu dr hab. Celina Nowak, prof. nadz. INP PAN; mecenas dr Grzegorz Sibiga z INP PAN (poniżej na zdjęciu).

W ramach porozumienia strony planują współpracę w zakresie: tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji kół naukowych, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, wspólnego występowania o środki i fundusze, realizowania projektów na bazie tych środków, wymiany naukowej i aplikacyjnej, poszukiwania możliwości rozwijania inicjatyw międzynarodowych, współpracy przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych oraz promocji w mediach.

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI