Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Innowacyjne formy kształcenia UT3

Innowacyjne formy kształcenia UT3

W dniu 20 listopada 2014 r. w Klubie Absolwenta PW odbyło się spotkanie zespołów z trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej w ramach porozumienia UT3 obejmującego innowacyjne formy kształcenia.

W posiedzeniu uczestniczyli Prorektorzy właściwi do spraw kształcenia: prof. Sławomir Wiak (PŁ), prof. Krzysztof Lewenstein (PW), prof. Jarosław Rutkowski (WAT) oraz wybrani z każdej uczelni eksperci zajmujący się nowoczesnymi formami kształcenia oraz zarządzaniem projektami. Prof. Andrzej Kraśniewski (PW) wygłosił referat o innowacjach w kształceniu na świecie, zaś przedstawiciele zaproszonych szkół wyższych zaprezentowali dotychczasowe działania w tym zakresie, m.in. opisano zajęcia prowadzone w metodyce Project Based Learning (PBL) realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, program DESTINE związany z Design Thinking, czy też Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania podkreślono wsparcie, jakiego Wojskowa Akademia Techniczna udziela studentom, osiągającym znakomite wyniki w konkursach poza uczelnią.

Prof. Andrzej Kraśniewski (PW) wygłasza referat o innowacjach w kształceniu podczas spotkania UT3

Prof. Andrzej Kraśniewski (PW) wygłasza referat o innowacjach w kształceniu podczas spotkania UT3

Było to pierwsze z cyklu spotkań obejmujących współpracę trzech uczelni w ramach UT3, zorganizowane w celu dzielenia się doświadczeniami innowacji w kształceniu, a także służące tworzeniu mechanizmów realizacji wspólnych projektów. Jeszcze w grudniu br. zaplanowano wizytę studyjną Zespołu Rektorskiego Politechniki Warszawskiej ds. innowacyjnych form kształcenia (powołanego w październiku br. na mocy decyzji Rektora) oraz przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach obserwacji rozwiązań stosowanych w Politechnice Łódzkiej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji kadry naukowej uczelni.

Konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego to główny cel porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną – UT3. Dokument został podpisany 30 września 2013 r. przez prof. Stanisława Bieleckiego, Rektora PŁ; prof. Jana Szmidta, Rektora PW oraz gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka, Rektora-Komendanta WAT. Porozumienie łączy uczelnie we wspólnych działaniach nad tworzeniem nowoczesnych form kształcenia i międzyuczelnianych kierunków studiów powiązanych ze społeczno-gospodarczymi potrzebami kraju. 

Źródło: KK

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI