Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Generalne Spotkanie ATHENS w Budapeszcie

Generalne Spotkanie ATHENS w Budapeszcie

W dniu 17 czerwca 2016 r. w Budapeszcie odbyło się Generalne Spotkanie ATHENS. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci w tym Politechniki Warszawskiej.

Generalne Spotkania ATHENS organizowane są dwa razy do roku: w grudniu (przez jedną z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Écoles), w maju lub czerwcu (przez jedną z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Tegoroczne czerwcowe spotkanie, w którym Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk-Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW, zostało zorganizowane przez Budapest University of Technology and Economics (BME). Jego zakres tematyczny obejmował m. in. zagadnienia związane z rozwojem sieci, strategią komunikacji na nadchodzące lata oraz ze zbliżającą się 20. rocznicą utworzenia ATHENS. Ponadto partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 14-22.11.2016 r.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać osobiście nową Generalną Koordynator Programu ATHENS - Sophie Leban., zastępującą na tym stanowisku Liliane Dagonneau, która w 2015 r. odeszła na emeryturę.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI