Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Forum Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Forum Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej w dniu 4 listopada 2015 r. odbyło się seminarium z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa.

Uczestników seminarium przywitał prof. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych PW. Wzięli w nim udział  przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, służb cywilnych, przemysłu obronnego oraz środowiska naukowego. Tematyka spotkania dotyczyła działań ochronnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom ze strony systemów bezzałogowych.

Podpułkownik dr Jarosław Cymerski, reprezentujący Zarząd Planowania i Koordynacji i Logistyki Biura Ochrony Rządu, przedstawił referat „Współczesne technologie w działaniach ochronnych realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu”, który wskazywał m.in. na podstawowe źródła zagrożeń.

Prof. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej zaprezentował tematykę ujętą w referacie pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony systemów bezzałogowych”. Wykład prof. Głębockiego stanowił odpowiedź na złożoną problematykę zagrożeń bezpieczeństwa wobec wciąż rozwijających się nowych technologii.

W dyskusji próbowano znaleźć optymalne rozwiązania we współpracy poszczególnych służb i instytucji dla zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa.

Źródło: CBOiB PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI