Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Politechnika Warszawska od lat aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi za granicą. Tym razem naszą Uczelnię odwiedziły delegacje z Meksyku i Tajwanu.

Obie wizyty odbyły się dnia 11 września br. Jako pierwsza przybyła delegacja z Tecnológico de Monterrey w Meksyku (San Luis Potosi). Na spotkaniu u prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki stronę meksykańską reprezentowali: Joaquín Guerra, Associate Vice Rector for International Affairs oraz Milenko Panic, Office of International Affairs for Eastern Europe. Tematem przewodnim rozmów było formalne ustanowienie bliższych relacji z Politechniką Warszawską i określenie potencjalnych obszarów dalszej współpracy. Wzajemne relacje zostały również odzwierciedlone w podpisanym w ubiegłym roku Memorandum of Understanding (MoU) obejmującym wymianę studentów, kadry naukowej i akademickiej oraz możliwość prowadzenia wspólnych studiów na poziomie II i III stopnia. Współpracą z Uniwersytetem Politechnicznym w San Luis Potosi zajmuje się Wydział Inżynierii Produkcji PW, który w ramach wrześniowej wizyty odwiedziła delegacja z Meksyku.

Wizyta delegacji z Meksyku u prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki

Wizyta delegacji z Meksyku u prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z przedstawicielami National Taiwan University of Science and Technology. Z prof. Cheng-Kang LEE (Dean of International Affairs) oraz panią Bih-Ru TANG spotkali się: Łukasz Wojdyga, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora CWM PW. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły nawiązanej na początku 2014 r. współpracy w zakresie wymiany studentów.

Podobny artykuł:
Porozumienie z uczelnią w Meksyku

Opracowano na podstawie materiałów CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI