Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Badania socjologiczne w symulatorze kolei próżniowej Hyperloop

Badania socjologiczne w symulatorze kolei próżniowej Hyperloop

W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zostały przeprowadzone badania socjologiczne w mechanicznym i wirtualnym symulatorze kolei próżniowej - Hyperloop.

Symulatory odwzorowują w skali rzeczywistej zarówno przestrzeń modułu pasażerskiego, jak i jego podstawowe wyposażenie, a także oddają odczucia występujące podczas przyspieszania i hamowania pojazdu. Ze względu na przewidywany krótki czas podróży opracowana została koncepcja kabiny, umożliwiająca szybkie zajmowanie miejsca w pojeździe i uwzględniająca lokowanie bagażu podręcznego oraz sprawne opuszczanie pojazdu wraz z bagażem. Badania przeprowadzone na symulatorach skonstruowanych przez pracowników Wydziału MEiL PW miały za zadanie zebrać informacje dotyczące społecznej akceptacji podróżowania pojazdem kolei próżniowej.

Analiza polegała na praktycznym sprawdzeniu zaproponowanej koncepcji modułu pasażerskiego w symulatorze mechanicznym. Przebadano czasy wsiadania i wysiadania oraz oceniano wrażenia pasażerów przebywających w przestrzeni kabiny. Dla złagodzenia ewentualnych odczuć związanych z klaustrofobią kabina pasażerska została wyposażona w wirtualne okna. Ekrany monitorów prezentowały filmy z obrazami przestrzeni na zewnątrz pojazdu z uwzględnieniem jego bardzo szybkiego ruchu.

Symulator wirtualny, który powstał we współpracy Wydziału MEiL PW z firmą PICTUREWORKS sp. z o.o., oprócz odczuć podczas przyspieszania i hamowania pojazdu oraz wizualizacji wnętrza kabiny i wirtualnych okien, pozwolił na zapoznanie się ze specjalnie opracowaną dla tego pojazdu koncepcją peronu i dworca.

W obszarze problematyki kolei próżniowej obydwa symulatory stanowią unikalne rozwiązania w skali światowej i powstały w ramach realizacji projektu współfinansowanego przesz NCBR pt. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg 1/387144/27/NCBR/2019. Projekt realizowany jest w konsorcjum tworzonym przez: Ministerstwo Rozwoju, Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo Hutniczą im. Stanisława Staszica i Akademię Leona Koźmińskiego. Za część badań społecznych odpowiedzialna była Akademia Górniczo-Hutnicza.

Źródło i zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI