Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Badania socjologiczne w symulatorze kolei próżniowej Hyperloop

Badania socjologiczne w symulatorze kolei próżniowej Hyperloop

W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zostały przeprowadzone badania socjologiczne w mechanicznym i wirtualnym symulatorze kolei próżniowej - Hyperloop.

Symulatory odwzorowują w skali rzeczywistej zarówno przestrzeń modułu pasażerskiego, jak i jego podstawowe wyposażenie, a także oddają odczucia występujące podczas przyspieszania i hamowania pojazdu. Ze względu na przewidywany krótki czas podróży opracowana została koncepcja kabiny, umożliwiająca szybkie zajmowanie miejsca w pojeździe i uwzględniająca lokowanie bagażu podręcznego oraz sprawne opuszczanie pojazdu wraz z bagażem. Badania przeprowadzone na symulatorach skonstruowanych przez pracowników Wydziału MEiL PW miały za zadanie zebrać informacje dotyczące społecznej akceptacji podróżowania pojazdem kolei próżniowej.

Analiza polegała na praktycznym sprawdzeniu zaproponowanej koncepcji modułu pasażerskiego w symulatorze mechanicznym. Przebadano czasy wsiadania i wysiadania oraz oceniano wrażenia pasażerów przebywających w przestrzeni kabiny. Dla złagodzenia ewentualnych odczuć związanych z klaustrofobią kabina pasażerska została wyposażona w wirtualne okna. Ekrany monitorów prezentowały filmy z obrazami przestrzeni na zewnątrz pojazdu z uwzględnieniem jego bardzo szybkiego ruchu.

Symulator wirtualny, który powstał we współpracy Wydziału MEiL PW z firmą PICTUREWORKS sp. z o.o., oprócz odczuć podczas przyspieszania i hamowania pojazdu oraz wizualizacji wnętrza kabiny i wirtualnych okien, pozwolił na zapoznanie się ze specjalnie opracowaną dla tego pojazdu koncepcją peronu i dworca.

W obszarze problematyki kolei próżniowej obydwa symulatory stanowią unikalne rozwiązania w skali światowej i powstały w ramach realizacji projektu współfinansowanego przesz NCBR pt. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg 1/387144/27/NCBR/2019. Projekt realizowany jest w konsorcjum tworzonym przez: Ministerstwo Rozwoju, Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo Hutniczą im. Stanisława Staszica i Akademię Leona Koźmińskiego. Za część badań społecznych odpowiedzialna była Akademia Górniczo-Hutnicza.

Źródło i zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

2
Paź

Inauguracja roku akademickiego w Płocku

11:00

10
Paź

Targi KONIK 2020

10:00 - 11 Paź 16:00

10
Paź

Noc Innowacji

10:00 - 23:45

12
Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości - online

09:30 - 25 Paź 17:15

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego