Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Alians uczelni z Instituto Superior Técnico

Alians uczelni z Instituto Superior Técnico

W dniu 14 października 2015 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Uniwersytetu Lizbońskiego, Instituto Superior Técnico pod przewodnictwem Prezydenta prof. Arlindo Oliveira.

Ze strony Politechniki Warszawskiej w spotkaniu udział wzięli: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki; prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych obszarów współpracy w zakresie badań i transferu technologii, przedstawiając jednocześnie mocne strony obu uczelni. Wśród istotnych obszarów wskazano m.in: bioinżynierię, biomechanikę, nanotechnologie, elektronikę i technologie informacyjne, energię jądrową, lotnictwo.

Wizyta, będąca kolejnym spotkaniem przedstawicieli tej Uczelni, miała związek z podpisaną 12 października 2015 r. w Łodzi, w czasie Dnia Portugalskiego, umową o współpracy pomiędzy Instituto Superior Técnico a czterema polskimi uczelniami technicznymi - Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Łódzką i Akademią Górniczo-Hutniczą.

Powiązany materiał:
Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w Politechnice Warszawskiej

Źródło: CWM
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI