Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Powołanie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Powołanie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Na mocy zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, który będzie czuwać nad wcielaniem w życie Konstytucji dla Nauki.

W skład zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki weszło 12 naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego. Przewodniczy mu prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do zadań zespołu należeć będą między innymi: analiza efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy oraz rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

W skład zespołu zostali powołani:

 • Łukasz Kierznowski
 • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński
 • Dominik Leżański
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak
 • dr hab. Dariusz Surowik
 • dr inż. Janusz Szczerba
 • dr Dominik Szczukocki
 • dr hab. Lech Trzcionkowski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Informacje o powołaniu zespołu dostępne są na stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl

Źródło: konstytucjadlanauki.gov.pl
Grafika: MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW