Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Podsumowanie obchodów 20-lecia KRASP

Podsumowanie obchodów 20-lecia KRASP

Zakończyły się obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed organizacją, rozmawiano też o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce i pracach nad Ustawą 2.0.

Sesję jubileuszową otworzył przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który nakreślił miejsce Konferencji w przestrzeni życia publicznego.

- 20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0. Zaproszenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRASP do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi - podkreśla prof. Jan Szmidt.

Historię powstania organizacji, momenty przełomowe oraz wyzwania, które stoją przed KRASP, przedstawił prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący KRASP w latach 1999-2003. Do najważniejszych osiągnięć prof. Jerzy Woźnicki zaliczył m.in.: uchwalenie ustawy o KRASP, doprowadzenie do uchwalenia w 2005 r. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, która powstała na podstawie założeń programowych opracowanych przez KRASP, opracowanie „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” oraz powołanie Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

- Największym sukcesem jest jednak osiągnięcie przez KRASP pozycji dojrzałej i odpowiedzialnej instytucji, bez której trudno sobie wyobrazić system szkolnictwa wyższego. Trzeba pamiętać, że początki naszej działalności były trudne i pełne pytań właśnie o zasadność naszego istnienia - mówił prof. Jerzy Woźnicki.

Wśród wyzwań, z którym w najbliższym czasie musi się zmierzyć KRASP, prof. Jerzy Woźnicki wymienił m.in. zagwarantowanie uzyskiwania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność programową wspierającą rozwój szkolnictwa wyższego.

20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich/fot. Krzysztof Mazur Politechnika Wrocławska

Zakres współpracy międzynarodowej KRASP przedstawił prof. Wiesław Banyś, honorowy przewodniczący konferencji. KRASP ściśle współpracuje m.in. z przedstawicielami konferencji akademickich z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Chin oraz organizacjami działającymi w Ameryce Północnej, w Kanadzie i USA.

- Tylko wtedy, gdy współdziałamy z partnerami zagranicznymi, jesteśmy w stanie wpływać na to, co dzieje się w Europie. Musimy mieć wizję naszych działań, bo akademicka Europa kilku prędkości jest realna. Dlatego ta współpraca jest niezwykle istotna, bo nie możemy być zostawieni na marginesie - zaznaczył prof. Wiesław Banyś.

W trakcie uroczystości głos zabrał także dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podkreślił, że historia powstania i rozwoju KRASP to dla wszystkich wielka lekcja tego, jak można budować dobrą jakość życia publicznego.

- Państwa dorobek to przykład dla wielu innych organizacji, a KRASP staje się naturalnym partnerem dla ministerstwa. Chciałbym życzyć, żeby następne co najmniej 20 lat, było co najmniej tak owocne jak te poprzednie 20 lat - zakończył wiceminister.

Obchody odbyły się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Politechnice Wrocławskiej.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, a 35 uczelni zawodowych posiada status członków stowarzyszonych KRASP. We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja nowych władz Konferencji na lata 2016-2020. Przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Środowisko KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz etosu nauczyciela akademickiego.

Powiązany materiał:
Ustawa 2.0 w opinii Rektora PW prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP

Opracowano na podstawie materiałów Politechniki Wrocławskiej i KRASP.
Zdjęcia: Krzysztof Mazur/Politechnika Wrocławska

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW