Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Narodowy Kongres Nauki - cykl konferencji

Narodowy Kongres Nauki - cykl konferencji

2017 rok będzie przełomowy dla polskiej nauki. Powstanie projekt nowej ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym. Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia. Jest to warunek dynamicznego rozwoju polskiej nauki, jej wpływu na innowacyjność gospodarki i doskonalenie organizacji życia społecznego i wzbogacenia kultury.

Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki (NKN) wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych. Wyłonione w ramach konkursu „Ustawa 2.0” trzy niezależne zespoły przygotowują swoje projekty założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wraz z dorobkiem przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy.

W ubiegłym roku odbyły się trzy konferencje programowe, podczas których omawiano umiędzynarodowienie polskich uczelni, problematykę rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz perspektywy współpracy nauki z gospodarką dla rozwoju innowacyjności. Tematyka i terminy kolejnych konferencji programowych  są przedstawione poniżej. We wrześniu w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przedstawi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017:

  • Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej

26 - 27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych

23 - 24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN

Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do - Ustawy 2.0

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska

  • Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

29 - 30 marca 2017 r.  Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian

26 - 27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska

  • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

25 - 26 maja 2017 r. Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

  • Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

19 - 20 czerwca 2017 r. Uniwersytet Warszawski

  • NARODOWY KONGRES NAUKI

19 - 20 września 2017 r. (wtorek, środa)

Centrum Kongresowe, ICE Kraków

 

Więcej informacji www.nkn.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW