Biuletyn PW / Uczelnia Badawcza / „Uczelnia Badawcza” i ENHANCE, czyli szansa oraz prestiż dla PW

„Uczelnia Badawcza” i ENHANCE, czyli szansa oraz prestiż dla PW

Szansa na przełom w umiędzynarodowieniu uczelni, znaczny postęp w dydaktyce, ale również ogromny prestiż - to główne korzyści związane z uczestnictwem Politechniki Warszawskiej w programach „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” oraz - wraz z konsorcjum ENHANCE - „Uniwersytety Europejskie”.

Uczelnia Badawcza - w PW intensywnie

Od kilku miesięcy Politechnika Warszawska realizuje projekt „Uczelnia Badawcza”, którego celem jest transformacja w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo i wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Najważniejszym działaniem jest stworzenie sieci Centrów Badawczych dla Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) w celu integracji działalności naukowej w tych obszarach. Powołano siedem Centrów, które zorganizowały konkursy na granty badawcze POB. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W sumie złożono 260 wniosków o finansowanie, a uzyskało je 110 projektów - na łączna kwotę ponad 23 milionów złotych. Ogłoszono także wspólny konkurs „IDUB against COVID-19” - jako odpowiedź na wyzwania związane z pandemią. Rozpoczął się nabór wniosków do programów Open Science i Best Paper dla pracowników i doktorantów PW. Uruchomiono nowe programy stypendialne wspierające rozwój naukowo-badawczy doktorantów: Start PW, Stypendium Plus, Program Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Program Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich.

Bardzo ważnym aspektem projektu „Uczelnia Badawcza” jest umiędzynarodowienie działalności naukowej Politechniki Warszawskiej. Przewidziano w związku z tym szereg działań mobilnościowych, w szczególności staże zagraniczne w prestiżowych ośrodkach naukowych dla pracowników i doktorantów oraz zaproszenie wybitnych naukowców do prowadzenia badań na naszej Uczelni.

W dniach 15-16 września 2020 r. odbyła się I konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM. Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Małgorzata Lewandowska - kierownik zespołu zarządzającego programu „Uczelnia Badawcza”, która wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych, oraz prof. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju. Fot.: twitter.com/PW_edu.

- Chcielibyśmy zaangażować w badania naukowe szerokie grono pracowników Politechniki Warszawskiej, wyzwolić potencjał badawczy naszej kadry, dlatego pracujemy nad nowymi regulaminami konkursów, które planujemy ogłosić w październiku - zapowiada prof. Małgorzata Lewandowska, kierownik zespołu zarządzającego projektu „Uczelnia Badawcza”. 

Europejskie standardy doskonałości

Program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” wzorowany jest m.in. na niemieckim programie „Exzellenzinitiative”, uruchomionym w 2005 r. przez rząd federalny i kraje związkowe w celu promowania nauki i badań na tamtejszych uniwersytetach. Od 2016 r. został zastąpiony strategią doskonałości „Exzellenzstrategie”. Jej finansowanie rozpoczęto w 2019 r. Wówczas wybrano 10 uniwersytetów i jeden związek uniwersytetów, które do 2026 r. mają prawo nosić tytuł „Exzellenzuniversität“ i otrzymają środki finansowe w wysokości od 10 do 15 mln euro rocznie na działania związane z nauką. Podobne programy funkcjonują także w innych krajach europejskich, jak np. we Francji (Initiatives d’Excellence - IdEx) czy Szwecji (Centres of Excellence - CoE).

ENHANCE - współpraca z najlepszymi

Bardzo ważnym działaniem Politechniki Warszawskiej w kontekście umiędzynarodowienia uczelni jest udział w inicjatywie Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. Jednym z jej beneficjentów zostało konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance), które tworzy Politechnika Warszawska, a także sześć innych wiodących europejskich uczelni technicznych: Politechnika w Berlinie (lider konsorcjum), RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy w obszarze edukacji, badań i innowacji.

Konsorcjum będzie dążyło do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenia na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienia oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenia barier biurokratycznych.

Uczelnie biorące udział w projekcie będą współpracowały z partnerami stowarzyszonymi - urzędami miast, przedsiębiorstwami, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit. Do ich zadań będzie należało doradztwo oraz zapewnienie wsparcia w realizacji pakietów roboczych i działaniach pilotażowych w następujących obszarach: „Cyfryzacja i sztuczna inteligencja”, „Zrównoważone miasta i społeczności” oraz „Działania dotyczące klimatu”. Istotną rolę w projekcie odegrają centra nauki, których zadaniem jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. Organizacje te pomogą również w rozpowszechnianiu i wdrażaniu rezultatów projektu.

Polskimi partnerami stowarzyszonymi są: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Mobilni studenci z międzynarodowym doświadczeniem

Wśród zaplanowanych działań jest stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. - Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się. Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich - podkreśla Grzegorz Robak, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom.

Działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z realizacją w Politechnice Warszawskiej projektu „Uczelnia Badawcza”. Wzmocnią partnerstwo strategiczne z najlepszymi uczelniami europejskimi, będą sprzyjać rozwojowi priorytetowych obszarów badawczych i zwiększą umiędzynarodowienie kadry.

Obie inicjatywy wyraźnie wyznaczają kierunek strategicznego rozwoju Politechniki Warszawskiej w stronę silnej europejskiej uczelni, prowadzącej międzynarodowe badania i kształcenie na najwyższym poziomie. Dzięki zaplanowanym działaniom w najbliższych latach należy spodziewać się dynamicznych zmian w życiu naszej Uczelni.

Opracowanie: Bartosz Matejko/Biuletyn PW we współpracy z Biurem projektu IDUB oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI