Biuletyn PW / Senat / Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 18 listopada 2015 r. uhonorował tych, którym nasza społeczność tak wiele zawdzięcza. Podczas posiedzenia wręczono m. in. jubileuszowe medale i nagrody.    

Uroczyste posiedzenie Senatu otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Witając licznie zgromadzonych gości podkreślił, że ma ono charakter szczególny, gdyż stanowi centralny punkt obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.- Sto lat temu, a dokładnie 15 listopada 1915 roku, po latach zniewolenia i po burzliwym czasie I wojny światowej, zainaugurowano rok akademicki, w którym pierwszy raz zajęcia i wykłady prowadzono w języku polskim - powiedział podczas przemówienia Rektor PW. Kontynuując, prof. Jan Szmidt zacytował pamiętną sentencję pierwszego Rektora polskiej Politechniki, prof. Zygmunta Straszewicza, który podkreślał znaczenie tego doniosłego wydarzenia mówiąc: - (…) Ogłaszam Wam rozpoczęcie roku akademickiego, w którym mowa polska po raz pierwszy będzie rozlegała się w tych murach. Nie będę się rozwodził nad znaczeniem tej chwili dziejowej, którą właśnie przeżywamy: bicie serc naszych stwierdza to potężniej od najwymowniejszych okresów. (…).

Fotogaleria uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Na pytanie „Czy inżynierowie uratują Europę” próbował w swoim wykładzie odpowiedzieć prof. Jerzy Buzek, cytując esej prof. Tomasza Nałęcza „Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski”*, który to podkreślał znaczenie naszej Uczelni w odbudowie niepodległej Ojczyzny. Esej ten, wraz z zarysem historii Politechniki Warszawskiej, znalazł się w nowym wydawnictwie okolicznościowym, który otrzymali zgromadzeni w Dużej Auli goście.

Podniosły charakter Święta Uczelni został także zaakcentowany w uroczystości wręczenia najwyższego odznaczenia akademickiego naszej społeczności, jakim jest czterdziesty już Medal Politechniki Warszawskiej. Otrzymał go prof. Zbigniew Florjańczyk „za skuteczne łączenie badań naukowych z działalnością innowacyjno-wdrożeniową”. Laudację wygłosił prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego PW.

Profesor Zbigniew Florjańczyk jest związany z Wydziałem Chemicznym i Politechniką Warszawską od ponad 45 lat, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91), Dziekana Wydziału (1996-2002), a obecnie jako profesor zwyczajny kieruje Katedrą Chemii i Technologii Polimerów. Wielokrotnie honorowany poza granicami naszego kraju, w roku 2011 uzyskał tytuł DHC Politechniki Rzeszowskiej. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds. etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora PW. Profesor Florjańczyk ma olbrzymie zasługi w organizacji nauki i badań w Polsce i był członkiem wielu państwowych organizacji, komitetów, a także reprezentantem Polski w Komitecie NATO - Science for Peace and Security.

Prof. Zbigniew Florjańczyk odbiera z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora PW, Medal Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Głównym obiektem badań naukowych profesora jest chemia i technologia polimerów. W swym dorobku ma m.in. ponad 170 publikacji oraz 41 przyznanych patentów. W ostatnich latach badania podstawowe jego zespołu  koncentrowały się na układach polimerowych wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach paliwowych oraz na biodegradowalnych syntetycznych polimerach dla jednorazowych opakowań. Za działalność naukową i techniczną Profesor otrzymał szereg prestiżowych nagród w tym dwa medale PTCH: za osiągnięcia w rozwoju chemii (medal Stanisława Kostaneckiego - 2008) i w rozwoju technologii (medal Ignacego Mościckiego - 2010).**

W trakcie jubileuszowego posiedzenia Senatu PW odbyło się również przekazanie Medali Komisji Edukacji Narodowej (lista nagrodzonych osób w załączeniu) - wręczanych przez Jacka Kozłowskiego, Wojewodę Mazowieckiego oraz wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych (zestawienie w załączeniu).

Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej otrzymali:

Zespołowe:

 • dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
 • dr inż. Sebastian Styński z Wydziału Elektrycznego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki;
 • mgr inż. Jarosław Załęski z Zakładu Energoelektroniki "TWERD" za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektrycznego PW nagrodzonego Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.

Indywidualne:

 • dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska -Gruszecka, prof. PW z Wydziału Architektury za wybitne publikacje naukowe;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej za współpracę z przemysłem i działalność na rzecz wdrażanie wyników badań do gospodarki.

Złote Medale 100-lecia Odnowienia Tradycji PW zostały przekazane Rektorom PW poprzednich kadencji oraz Doktorom Honoris Causa PW. Odznaczenia odebrali:

 • 1973-1981 - prof. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor PW;
 • 1981-1985 - prof. Władysław Findeisen, Rektor PW;
 • 1985-1988 - prof. Zbigniew Grabowski, Rektor PW;
 • 1996-2002 - prof. Jerzy Woźnicki, Rektor PW;
 • 2002-2005 - prof. Stanisław Mańkowski, Rektor PW;
 • 2005-2012 - prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor PW;
 • (2011) - prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, DHC PW;
 • (2012) - prof. Jean Paul Larçon, DHC PW;
 • (2015) - prof. Mieczysław Mąkosza, DHC PW.

Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP przekazała na ręce Rektora PW kopię pierwszego patentu Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości w Dużej Auli towarzyszyła prezentacja samolotu PW-100, strategicznego projektu badawczego PW, który został zaprojektowany jako platforma testowa dla ośrodków badawczych, by umożliwić testowanie w locie różnych systemów pokładowych (radarów mobilnych, sensorów termowizyjnych, czujników chemicznych, anten, systemów teledetekcyjnych itp.)

Obchody Święta Politechniki Warszawskiej potrwają do 24 listopada, choć wydarzenia związane ze 100-leciem Odnowienia Tradycji naszej Uczelni zaplanowano także na ostatnie dni bieżącego miesiąca oraz grudzień. Pełen harmonogram wydarzeń dostępny jest TUTAJ>>

Materiał TVPW z uroczystego posiedzenia Senatu z dnia 18 listopada 2015 r.

 

Listy gratulacyjne przekazali:

Prezydent RP

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Lista osób odznaczonych medalami KEN:

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Promocje doktorskie i habilitacyjne:

Doktorzy 18_11_2015

Habilitacje 18_11_2015

 

* Wykład został wygłoszony w dniu 1.X.2015 r. w czasie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 PW.
** opracowano na podstawie tekstu laudacji prof. Zbigniewa Brzózki

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW