Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Zatwierdzenie planu wydatkowania Funduszy UE dla Polski na lata 2014-2020

Zatwierdzenie planu wydatkowania Funduszy UE dla Polski na lata 2014-2020

Flaga UE

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, będącą kluczowym dokumentem określającym strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw, zakończyła negocjacje tego ważnego dokumentu.

W ramach unijnej polityki spójności Polska otrzyma 82,5 mld euro z budżetu Unii Europejskiej, który został rozpisany na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną zainwestowane w te obszary, które w możliwie maksymalnym stopniu wpłyną na rozwój Polski. Są to m.in.:

  • zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
  • poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju,
  • podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

W dalszym ciągu największe środki przekazywane będą na infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), choć największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Budżet obejmie także inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, projekty z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji, czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowe środki wpłyną równolegle do kasy samorządów województw i miast. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą wspólnie realizować projekty, związane m.in. z dostępnością komunikacyjną.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie realizowana przez 6 programów krajowych, uwzględniając jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej a także 16 programów regionalnych.

Podobny materiał:
PO WER dla uczelni wyższych

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI