Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Wydział GiK PW realizuje unijny projekt dla młodzieży

Wydział GiK PW realizuje unijny projekt dla młodzieży

W dniach 24-25 czerwca 2015 r. na terenie XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego odbyły się poprowadzone przez Wydział Geodezji i Kartografii PW warsztaty urbanistyczne wieńczące projekt „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Przestrzeń-Środowisko-Forma”.

Realizacja unijnego projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

Inauguracja warsztatów. Od prawej: Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski, Dziekan Wydziału GiK prof. Alina Maciejewska, Dyrektor Liceum Ewelina Jankowska, Koordynator Projektu Anna Majewska/fot. Wydział GiK PW

Zadanie realizowane jest wspólnie przez: pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz uczniów z pierwszej klasy licealnej (o profilu Gospodarka Przestrzenna). W warsztatach uczestniczyła Dziekan Wydziału GiK a zarazem Kierownik Projektu, prof. dr hab. Alina Maciejewska; Ludwik Rakowski, Burmistrz Dzielnicy Wilanów oraz Ewelina Jankowska, Dyrektor Liceum.

Temat warsztatów urbanistycznych obejmował strategiczny dla dzielnicy teren, położony przy ul. Przyczółkowej, na przedpolach pałacu w Wilanowie, „miasteczka Wilanów” i Ratusza Dzielnicy Wilanów. Celem zajęć było opracowanie przez uczniów koncepcji zagospodarowania przestrzennego „swojej” przestrzeni tak, aby nadać jej nową funkcję oraz uzyskać ład przestrzenny i harmonię. Niezbędną ku temu wiedzę uczniowie nabyli podczas półrocznego cyklu spotkań.  

Prace koncepcyjne - "burza mózgów" - jak zaprojektować tą przestrzeń? Fot. Wydział GiK PW

W wyniku warsztatów, cztery zespoły uczniów wykonały makiety prezentujące pomysły zagospodarowania tego terenu. Najlepszy projekt zostanie wyróżniony podczas konferencji, która odbędzie się 25 września na terenie Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Dwudniowa praca sprawiła obu stronom dużo satysfakcji i zaowocowała niezwykle ciekawymi projektami. Pracownicy GiK PW mają nadzieję, że praca ta przyniesie efekty długoterminowe, tzn. wykształci w młodzieży świadomość przestrzenną oraz potrzebę kreowania estetyki i piękna, zgodnie z maksymą „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” (Stanisław Staszic).

Efekt końcowy - uczniowie prezentują swoje pomysły/fot. Wydział GiK PW

Tym samym uczniowie, jako użytkownicy tej przestrzeni (teren opracowania znajduje się w sąsiedztwie szkoły) będą mogli włączyć się w dyskusję, jak należy zagospodarować ten ważny dla dzielnicy i Warszawy obszar.

Podobne materiały:

Współpraca Wydziału GiK PW z warszawskimi szkołami ogólnokształcącymi
Warsztaty urbanistyczne KNGP PW 

Źródło: Wydział GiK PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI