Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Przedsiębiorczość akademicka w Politechnice Warszawskiej

Przedsiębiorczość akademicka w Politechnice Warszawskiej

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaprasza do udziału w badaniu Przedsiębiorczość akademicka na Politechnice Warszawskiej. Celem jest określenie form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w PW.

Badanie rozpoczęło się 17 stycznia 2017 roku i obejmuje m.in. takie obszary tematyczne jak: ocenę oferty edukacyjnej PW dotyczącej przedsiębiorczości, potrzeby i oczekiwania społeczności akademickiej PW pod względem wsparcia w prowadzeniu firmy, bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości akademickiej na PW.

Zapraszamy do udziału w ankiecie>>

Badania stanowią pilotaż dla projektu badawczego dotyczącego wyzwań związanych z wejściem Pokolenia Y na rynek pracy i realizowanego w ramach projektu Global Entrepreneurial Talent Management 3. GETM3 jest projektem współfinansowanym z funduszy Marie Skłodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizuje międzynarodowe konsorcjum uczelni z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Korei Południowej.

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW realizuje szereg projektów naukowo-badawczych oraz usług analityczno-badawczych, w tym m.in. skierowanych do społeczności akademickiej PW. Należą do nich na przykład:

Z usług badawczych Działu Badań i Analiz CZIiTT PW korzystają także instytucje zewnętrzne, firmy i podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. W latach 2012-2016 Dział zrealizował łącznie ponad 80 projektów badawczych, w których udział wzięło ponad 8 tys. respondentów.

Dział Badań i Analiz
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

badania.cziitt@pw.edu.pl
www.cziitt.pw.edu.pl

Źródło: CZIiTT PW
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI