Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Polskie uczelnie - Strategia na Horyzont 2020

Polskie uczelnie - Strategia na Horyzont 2020

19 stycznia w godz. 9.45-14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne pt. Polskie uczelnie - Strategia na Horyzont 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych.

Na spotkanie zaprasza Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań UW. Dedykowane jest ono w szczególności władzom uczelni, kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom biur obsługi programów międzynarodowych uczelni wyższych z województwa mazowieckiego.

Wydarzenie dotyczyć będzie budowania strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście projektu ustawy 2.0. oraz kolejnej oceny parametrycznej), w tym mających na celu: zwiększanie potencjału badawczego jednostek, zwiększanie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz pracowników naukowych, umiędzynarodowienie studiów doktoranckich oraz zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programie Horyzont 2020 w projektach skierowanych do wydzielonej grupy krajów UE, tj. EU13, Luksemburga i Portugalii.

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach działań podejmowanych we współpracy z Konfederacją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim, sala J. Brudzińskiego (parter).

Wymagana jest rejestracja do 17.01.2018 r.: http://bob.strony.uw.edu.pl/polskie-uczelnie-strategia-na-horyzont-2020-19-stycznia-2018/

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW