Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / „Nauka polska XXI wieku w obiektywie” wystawa w Politechnice Warszawskiej

„Nauka polska XXI wieku w obiektywie” wystawa w Politechnice Warszawskiej

W krużgankach Dużej Auli PW od 16 grudnia br. oglądać możemy wystawę zdjęć, która została przygotowana w ramach udokumentowania prac badawczych zrealizowanych dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Obecne stulecie będzie należało do nauki. Na wzrost  jej znaczenia wskazują liczni naukowcy, propagatorzy nauki oraz publicyści, chociażby amerykański fizyk i futurolog Michio Kaku w swojej książce „Wizje. Jak nauka zmieni świat w XXI wieku”. Stąd pojawia się pytanie - czy jesteśmy, jako państwo i społeczeństwo, przygotowani na to wyzwanie? Jest pewne, że Polska swoją siłę powinna budować między innymi właśnie w oparciu o rozwój nauki.

Od kilkunastu lat możemy korzystać z funduszy unijnych, z których istotną część przeznacza się na naukę. Dzięki tej pomocy budowana jest infrastruktura, prowadzone są badania naukowe, istnieje w końcu możliwość, w większym stopniu, wyjazdów zagranicznych i nawiązywanie kontaktów w świecie przez polskich naukowców.

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI BIP) oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC) postanowiły zorganizować wystawę, która pokazuje głównie projekty badawcze realizowane w Polsce w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Inicjatywa ta stanowi przejaw realizacji ich misji - oba podmioty działają na rzecz rozwoju nauki w Polsce. OPI jest jednostką badawczo-rozwojową zapewniającą dostęp do informacji o nauce polskiej, w szczególności poprzez publikację baz danych o instytucjach, projektach, publikacjach i badaniach naukowych oraz naukowo-technicznych. Z kolei IPWC prowadzi studia nad społecznym rozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, a także podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Na wystawie pokazywane są zdjęcia, które powstały w ramach jednego z projektów OPI BIP - ich celem było udokumentowanie prac badawczych zrealizowanych dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Część fotografii została wykorzystana w publikacji OPI BIP pt. „Kot Einsteina” autorstwa Roberta Siewiorka.

Wystawa zostanie pokazana w szkołach wyższych, które utworzyły IPWC jako jednostkę międzyuczelnianą, kolejno w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Cykl wystawienniczy na uczelniach założycielskich zakończy się w styczniu 2016 roku. Rok ten będzie bardzo ważny dla uczelni warszawskich, bowiem przypadną wówczas 200. rocznice utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z uwagi na przyszłoroczne obchody wybraliśmy 16 zdjęć, które Państwu prezentujemy. Chcieliśmy pokazać naukę polską na początku XXI wieku i dlatego wśród fotografii znalazły się przykłady z różnych części kraju, nie tylko z największych ośrodków akademickich, ale także tych mniejszych, takich jak Skierniewice, Gliwice czy Koszalin. Jest to jedynie fragment działalności naukowo-badawczej realizowanej w Polsce - zdjęcia i ich opisy pokazują jej różnorodność. Pragniemy zaznaczyć, że nie jest to fotografia naukowa sensu stricto, a raczej dokumentacja tego co dzieje się obecnie w nauce polskiej wyrażona w artystyczny sposób - autorami prac są zdolni młodzi polscy fotograficy.

Liczymy na pozytywny odbiór wystawy i mamy nadzieję, że będzie ona mogła zostać zaprezentowana w przyszłości w innych szkołach wyższych w Polsce.

 Kuratorzy wystawy: dr Michał Kruk (IPWC) i Anna Pira (OPI BIP)
Zdjęcia: OPI BIP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW