Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 31.07.2019 r.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 31.07.2019 r.

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Konkursy

1. Nabór wniosków ERC Starting Grants

2. Nabór w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Wiedza Edukacja Rozwój

Komunikaty

1. Wzory dokumentów wymaganych w projektach międzynarodowych realizowanych na PW dostępne w witrynie SharePoint COP PW

Szkolenia

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl

Źródło: COP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI