Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 23.09.2020 r.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 23.09.2020 r.

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Konkursy

1. Ogłoszenie konkursu nr 2/SZAFIR/2020 w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”

2. Ogłoszenie konkursu nr 11/2020 (runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komunikaty

1. Interreg Europa: zaktualizowany podręcznik programu

2. Interreg Europa: środki zaradcze dla projektów w związku COVID-19

3. Kwalifikowalność wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19)

4. Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014

5. Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

6. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

7. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Szkolenia

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl

Źródło: COP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI