Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 07.11.2018 r.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 07.11.2018 r.

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Konkursy

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie z województwem śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”
  2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Komunikaty

  1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 6.11.2018)
  2. Zmiana w regulaminie konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym” ogłoszonego w ramach PO WER, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
  3. Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych

Szkolenia

  1. COP PW zaprasza warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)”
  2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl

Źródło: COP

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW