Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacja o naborach i wynikach konkursów

Informacja o naborach i wynikach konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o naborach i wynikach konkursów 4.2 PO IR, COVID-19 oraz OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1. 

 1. Przesunięcie daty naboru do 4.2 PO IR

27 marca 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 4/4.2/2020 dla Działania 4.2 PO IR.  

Krótka charakterystyka zmian:

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Był 5 maja 2020 r., jest 5 czerwca 2020 r.

a) Regulamin Konkursu  na stronie tytułowej, w § 1 ust 2 oraz  § 5 ust 2

b) Ogłoszenie o konkursie 

Zmieniony Regulamin konkursu nr 4/4.2/2020 dla Działania 4.2 PO IR obowiązuje od daty jego zatwierdzenia przez Ministerstwo, czyli od 27 marca 2020 r.

Informacje na temat przesunięcia daty naboru dostępne są na stronie: www.poir.opi.org.pl/Zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-5-czerwca-2020-r.-w-konkursie-nr-44.22020-dla-Dzialania-4.2-POIR..html

2. Ogłoszenie konkursu na badania COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet wynosi 10 mln zł. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

3. Wyniki po pierwszym etapie oceny konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 

Wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1 zostaną udostępnione w systemie OSF w połowie kwietnia 2020 r. W tym samym terminie do wnioskodawców zostaną wysłane decyzje dotyczące wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej. 

Informacje o wynikach po pierwszym etapie oceny dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-31-wyniki-po-pierwszym-etapie-oceny

Uwaga! W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: COP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI