Biuletyn PW / Publikacje / Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Pierwsza część opracowania podejmuje temat procesów społeczno-gospodarczych w skali lokalnej. W drugiej autorzy skupiają się na zagadnieniach rozwoju zrównoważonego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, jednocześnie ograniczając istniejące dysproporcje rozwojowe. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia, ale wszystkie władze - zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym - mają obowiązek uwzględniania harmonizacji przestrzennej w rozwoju regionów i krajów. Niniejsza praca ma im pomóc w tym trudnym zadaniu.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Sobczaka, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, Warszawa 2016, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI