Biuletyn PW / Publikacje / Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych

Publikacja zawiera osiem rozdziałów dotyczących m.in. rozwoju i zagrożeń sieci teleinformatycznych, zaufania i jego roli w środowisku technicznym, odporności i bezpieczeństwa oraz kontroli i sterowania w sieciach teleinformatycznych. 

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Rozwój sieci teleinformatycznych przedstawiono, mający miejsce w ostatnich latach, rozwój sieci teleinformatycznych prowadzący do pojawienia się koncepcji sieci kognitywnych. W rozdziale drugim Zagrożenia dla sieci teleinformatycznych podjęto próbę systematyzacji zagrożeń dotyczących sieci teleinformatycznych pracujących w różnych warunkach eksploatacyjnych. W rozdziale trzecim Ogólna charakterystyka zaufania przedstawiono pojęcie zaufania w aspekcie filozofii, socjologii, polityki, zarządzania i systemów wieloagentowych.

W rozdziale czwartym Zaufanie w środowisku technicznym omówiono możliwości stosowania do opisu zaufania różnych narzędzi matematycznych, m.in. wnioskowania bayesowskiego, teorii gier i zbiorów rozmytych. W rozdziale piątym Rola zaufania w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych przedstawiono zastosowanie pojęcia zaufania do analizy funkcjonowania sieci teleinformatycznych. Zaproponowano sposób formalizacji pojęcia zaufania w oparciu o parametry techniczne opisujące funkcjonowanie sieci teletransmisyjnych.

W rozdziale szóstym Odporność sieci teleinformatycznych omówiono pojęcie odporności sieci teleinformatycznych oraz związane z nią procedury oceny pogorszenia jakości pracy sieci. W rozdziale siódmym Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych przeprowadzono analizę podatności głównych elementów składowych sieci teleinformatycznych na cyberzagrożenia. Rozdział ósmy Kontrola i sterowanie w sieciach teleinformatycznych zawiera omówienie cyklu życia sieci teleinformatycznych oraz propozycję metody testowania sieci. W rozdziale opisano możliwości realizacji wybranych metod służących do zabezpieczania transmitowanego sygnału przed różnego typu intencjonalnymi i nieintencjonalnymi zagrożeniami.

Publikacja jest dostępna w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Bibliotece Politechniki Warszawskiej oraz w wersji elektronicznej na www.ibuk.pl.

Krzysztof Perlicki, Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych, Warszawa 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI