Biuletyn PW / Publikacje / Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Publikacja prezentuje problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie organizacji, w szczególnie problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. 

Szczególną uwagę zwrócono na metody szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, praktyczne zastosowania w tym zakresie oraz uwarunkowania prawne i normalizacyjne. Prezentowane informacje wychodzą naprzeciw obecnym potrzebom zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji w warunkach cyberzagrożeń.

Opracowanie jest dostępne w Oficynie Wydawniczej PW, Bibliotece Politechniki Warszawskiej oraz w wersji elektronicznej na www.ibuk.pl

M. Kowalewski, J. Kowalewski, Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji, Warszawa 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI