Biuletyn PW / Publikacje / Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Problematyka analizowana jest interdyscyplinarnie, szczególnie z punktów widzenia: inżynierskiego, ekonomicznego i społecznego. Autorzy prezentują rozszerzone spojrzenie na innowacje w kontekście zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

Przyjęto tezę, że nowoczesne podejście do tworzenia i komercjalizacji innowacji musi uwzględniać zmiany wynikające z uwarunkowań faz cyklu koniunkturalnego. Narzędzia wspierające rozwój innowacji powinny wspomagać przezwyciężenie kryzysu, w którym organizacja znalazła się w wyniku oddziaływania otoczenia zewnętrznego i stymulować jej rozwój w warunkach koniunktury gospodarczej.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

 

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Marciniaka, Wojciecha Wiszniewskiego, Eryka Głodzińskiego, Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody, Warszawa 2015, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI