Biuletyn PW / Publikacje / Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Publikacja OW PW na 110 stronach przybliża jej różne aspekty w tym szanse na zwiększenie konkurencyjności.

Opracowanie wpisuje się w nowatorski nurt badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw - szczególnie tych, które funkcjonują w sektorze zaawansowanych technologii. Zwraca uwagę, że przedsiębiorczość akademicka umożliwia tworzenie pomostu między nauką a biznesem. Podejmuje również temat wykorzystania kapitału intelektualnego pracowników naukowych, który stanowi szansę na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Monografia jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Może stanowić podręcznik dla studentów oraz doktorantów kierunków technicznych i menedżerskich, a także źródło informacji dla tych wszystkich, którzy interesują się różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości w Polsce.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

Zbigniew Chyba, Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2016, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI