Biuletyn PW / Publikacje / Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Celem publikacji jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Autorzy, z pozycji obowiązującego prawa, odnieśli się do problematyki partycypacji w rewitalizacji - jej prawnych podstaw, form, granic i ochrony. 

Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Osiągnięcie tego wymagało przede wszystkim dokonania wykładni przepisów ustawy o rewitalizacji, a także innych aktów rangi ustawowej (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a ponadto uchwał rad gmin, pełniących funkcję wykonawczą wobec ustawy i regulujących formy partycypacji społecznej na danym terenie. Owe uchwały ukazują m.in. to jak administracja publiczna spostrzega swoją rolę w kreowaniu lokalnego dyskursu i angażowaniu społeczności lokalnych w podejmowaniu rozstrzygnięć. W końcu analiza objęła również orzecznictwo sądów administracyjnych, jakże istotne w dziele rekonstrukcji obowiązującego prawa. Książka jest dystrybuowana nieodpłatnie. 

Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko, Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej, Gdańsk 2019, Instytut Metropolitalny

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI